Содержание
сайта:

2010-06-06 «Эхо Великой Войны 1914 – 1918 г.г. на Волыни» Украина, г.Луцк

 • Рубрики
 • Дата публикации страницы: 09.06.10 в 22:52

  IV Международный военно-исторический фестиваль

  «Эхо Великой Войны 1914 – 1918 г.г. на Волыни»

  Украина, г.Луцк, 4-6 ию ня 2010 г.

  1. Подготовка

  Фестиваль, посвященный июньскому 1916 года наступлению Юго-Западного фронта Императорской Русской Армии является ключевым событием в теме военно-исторической реконструкции Первой Мировой войны в Украине.

  Принципы, положенные в основу фестиваля следующие:

  1) фестиваль всегда проводится в местах, связанных с историей «Брусиловского прорыва»

  2) кроме проведения показательного постановочного боя целью фестиваля является воссоздание реалий внутренней жизни и быта армий воюющих сторон

  3) в последние два года, кроме постановочного боя для публики, проводится закрытое тактическое мероприятие, причем организаторам удается привязать место его проведения к сохранившимся до наших дней фортификационным сооружениям реконструируемой эпохи.

  Воюющие стороны представлены сводными частями – Императорская Русская Армия формирует «Луцкий отряд» (сводный пехотный взвод с частями усиления), подразделения армий Центральных Держав – кампфгруппу «Стырь» (сводные пехотные «австрийский» и «германский» взвода).

  В 2010 году состав Луцкого отряда И.Р.А. был следующим:

  Начальник отряда – 44 пехотного Камчатского полка капитан Таранец В.В.

  И.д. фельдфебеля – 44 пехотного Камчатского полка ст.у.-о. Савельев В.Ю.

  Сводный пехотный взвод:

  Взводный командир – 11 гусарского Изюмского полка прапорщик Колесник А.А.

  1-е отделение – чины 44 п.К.п и 54 пехотного Минского полка, отделенный командир ефрейтор 44 п.К.п. Гусинский А.

  2-е отделение – чины 11 г.И.п. и 46 пехотного Днепровского полка, отделенный командир ст.у-о. 11 г.И.п. Бондаренко Е.В.

  3-е отделение – чины 6 Пластунского ЕИВ батальона ККВ, отделенный командир мл.урядник Клевцов К.П.

  4-е отделение – чины 4-го уланского Харьковского полка, отделенный командир прапорщик 11 уланского Чугуевского полка Борисов С.В.

  Части усиления:

  Отделение 110 пехотного Камского генерал-адьютанта графа Толя 1-го полка.

  Пулеметная команда 44 п.К.п. – и.д. пулеметного у.-о. рядовой 44 п.К.п. Эверт Виктор.

  Воздухоплавательная команда – чины Киевского Воздухоплавательного Общества и экипаж бомбандировщика «Илья Муромский Киевский», начальник команды КВО доброволец Скалько Сергей.

  Всего: 80 штыков при двух пулеметах и одном воздушном шаре.

  Состав кампфгруппы «Стырь» приводится в нижеследующем приказе (цитируется в оригинале):

  «НІМЕЦЬКОЇ ПОЛУДНЕВОЇ АРМІЇ»
  КОМБІНОВАНА ПІХОТНА ГРУПА «СТИР»Луцьк, дня 31 травня 1916
  ПРИКАЗ ГОЛОВНОЇ КОМАНДИ Komb.Inf Gp «Styr» ч.1
  1. Ц. і. к. Вища Команда Армії (АОК) та команда «Німецької Полудневої Арміїї» видала розпорядок К. № 5544612, но основі котрого Комбінована піхотна група «Стир» (КІҐ «Стир») має складати ся з двох піхотних чет, розвідчого загону та півчети машинових крісів.
  2. Склад 1-ої чети:
  — 176 Заходньо-Пруський піхотний полк;
  — 8. Східньо-Пруський піхотний полк ч. 45;
  — 3 Баварський піхотний полк «Принц Карл»;
  — 33 Фюзілерний піхотний полк «Граф Роон» (Східньо-Пруський полк ч. 33).

  2. Склад 2-ої чети:
  — Ц. к.Український Леґіон, 1-й Курінь;
  — Ц. і. к. Піхотний полк ч. 4 «Гох-унд Дойчмайстер»;
  — Ц. і.к. Піхотний полк ч. 58 «Ерцгерцоґ Людвиг Сальватор»;
  — 7 Сотня 250 резервового піхотного полку;

  3. Розвідчий загін КІГ «Стир»: 10 загін боротьби зблизька «Зіберт».
  4. Півчета машинових ґверів КІГ «Стир»: з сотні машинових крісів
  Ц.к. Українського леґіону.

  5. Згідно із цим приказом з дня 5 червня 1916 має обсадити КІГ «Стир» відтинок стрілецьких ровів 100 м. уздовж берега р. Стир на околиці м. Луцька, по високім березі річки. Резервові становища КІГ «Стир» обсадити на лівому березі р. Стир. Сполучення між головними і резервовими становищами – переправа через річку, яку слід боронити якнайлутше й пильніше. Службу в становищах чолових та резервових позицій визначують четові управи. Служба в ровах має бути якнайточніша, щоб в кождій хвилі можна було відперти ворожий наступ. Вночі половина обсади має оставати в строгій поготові. П. п. четові команданти мають часто провірювати чуйність служби. Особливі полеві сторожі мають чатувати на краях переправи по обидвох берегах р. Стир, по два стрільці у сторожі. Полеві сторожі слід зміняти кожні дві години. Полеві сторожі стоять вночі і рано так довго, доки є мряка, виставляють по два ведети, удержують лучбу направо і ліво і остають в строгій поготові. Четові управи здають щогодини ситуаційний звіт головній команді КІГ «Стир». Команданти чет та окремішніх загонів мають поучити і наказати людей, що стоять у полевій сторожі, що вони не сміють втікати перед ворогом — головно, коли він не у великій силі, але їх святим обов’язком є видержати до посліднього і відперти ворога, бо від цього залежить вдержання 1-ої лінії, сполука між берегами й становищами на р. Стир, бо не розпоряджаємо великими резервами.
  6. Звертаю увагу, що московські наступи є сподівані найскорше між 3-ою та 6-ою год. рано, тому в сім часі особлива увага!
  7. Рови мають бути чисті і заметені, лятрини в порядку. В четі мусить бути дві лятрини. Передня стіна (бруствер) має бути так уладжена і вигладжена, щоб був достріл до долини дротяних перепон. При вході всіх прохідних ровів мають бути таблички з написами в українській і німецькій мові – куди сі рови провадять, крім того мають бути позначені границі районів чет і роїв.
  8. Заряджую, щоби для приміру і заохоти рядовиків також і підофіцери, почавши від десятника, брали участь при копанню і виправленню першої лінії стрілецьких ровів. Таке переконання, що брати участь у роботі підкопує повагу, є цілком фальшиве, бо робота в першій лінії є того рода, що радше підносить повагу кождого, хто до сеї праці прикладається, чим підкопує.

  Командант КІГ «СТИР»

  Десятник Українського Леґіону Руденко-Білявський
  Legions-Zugsfuehrer Rudenko-Bielawski»

  Силы комбинированной пехотной группы «Стырь» составляли 60 штыков при одном пулемете.

  Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о людях, которые не являются военно-историческими реконструкторами, но провели огромную работу по подготовке и материально-техническому обеспечению фестиваля. Это сводная команда представителей силовых структур Украины под общим руководством полковника Боснюка Павла Зиновьевича, начальника Волынского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой:

  1. Чины военного лицея под руководством полковника ВС Украины Боснюка П.З.
  2. Чины Министерства Чрезвычайных Ситуаций Украины под руководством полковника Золкина Александра Ивановича
  3. Чины Министерства Внутренних Дел Украины под руководством полковника Тягунова Сергея Анатальевича

  Всего было задействовано до 40 человек, обеспечивших охрану общественной безопасности, охрану здоровья, доставку и размещение участников, питание, разгрузку материалов, звуковое сопровождение фестиваля.

  Отдельную благодарность выражаем коллективу киностудии им. А.Довженко в лице директора Ставчанского Игоря Леонидовича и зам.директора Грушки Андрея Мирославовича за обеспечение холостым оружием, установку пиротехники, предоставленный транспорт.

  1. Суббота 5 июня 2010 года

  Далее повествование будет идти от моего имени – ваш покорный слуга имел честь исполнять должность фельдфебеля Луцкого отряда Р.И.А., поэтому большую часть рассказа я посвящу обстоятельствам, связанным с деятельностью нашей части, что никоим образом не означает моего пренебрежения к участникам, представлявшим силы Центральных Держав. Напротив, я был счастлив видеть среди своих «противников» многих славных реконструкторов, участие которых сделало этот фестиваль интересным и ярким.

  Итак, основные силы Луцкого отряда прибыли на место к утру субботы 5 июня. Поскольку наступление наше было назначено на 18-00 того же дня, я, скрепя сердце, был вынужден объявить подъем на 6 часов утра – предстояло проделать большой объем работы. Сам я следил всю ночь за прибытием частей, выспаться времени не было, приняв последний автобус из Киева, вздремнул полчаса и отправился будить отделенных командиров. В 7-00 построил людей, довел план проведения фестиваля, задачи дня. До завтрака оствалось еще два часа, которые мы посвятили небольшим строевым занятиям в составе взвода и устройству бивака. До 18-00 нам предстояло еще – установить наплавной мост, оборудовать поле предстоящего показательного боя, пройти с командирами и людьми его сценарий на местности. Установка моста общими усилиями заняла у нас почти 4 часа от завершения завтрака до обеда и к 14-00 мост был наведен. В 15-00 мы, получив оружие и патроны, отправились тренироваться к предстоящему показательному бою.

  Поскольку в составе сил противника был довольно крупный германский отряд под командованием лейтенанта Тушке ( Пантюхин Б.Б.), в качестве сценария показательного боя был выбран не бой по прорыву обороны австрийцев в первые дни Брусиловского наступления, а бой который мог произойти уже в ходе развития операции – когда к месту рухнувшей австрийской обороны стали прибывать германские части, наносившие наступающим русским войскам весьма чувствительные контрудары. Кроме этого, хотелось сделать акцент на трагических для русской армии обстоятельствах Брусиловского наступления – ведь историческая правда состоит в том, что победоносное на тактическом уровне наступление не достигло своей оперативной цели и, несмотря на многочисленные жертвы, не принесло России столь необходимого ей стратегического успеха.

  Итак, задачей нашего Луцкого отряда было захватить переправу и тет-де-поинт на реке Стырь в районе г.Луцк и удержать его до подхода основных сил 8-й армии. Для захвата переправы были выделены 1-е и 2-е отделения – камчатцы, минцы, изюмцы и днепровцы, пулуметчики и камцы должны были поддержать действия передовых сил огнем с восточного берега Стыри. Пластуны и харьковские уланы составляли резерв, предназначенный для развития успеха. Воздухоплаватели вели разведку подступов к месту переправы.

  Оборону на западном берегу Стыри занимала австрийская пехота – части 4-го, 58-го пехотных полков и Украинского Легиона Сечевых Стрельцов. Благодаря работе воздухоплавателей позиции их были вполне нам известны и полагаясь на силу артиллерийского и стрелкового огня мы рассчитывали преодолеть реку без потерь. Так оно и вышло – после начала бомбандировки противника нашей артиллерией 1-е отделение рассыпалось в цепь вдоль восточного берега реки, это была наша первая стрелковая позиция. 2-е отделение под прикрытием ружейного огня и не взирая на пытавшуюся нам помешать артиллерию противника, которая била по месту переправы, стремительным броском преодолело мост и захватила позиции передовых дозоров врага.

  К этому моменту на берег вышли камцы и пулеметчики, которые прикрыли огнем переправу 1-го отделения, после чего камцы также перешли на западный берег Стыри. Сосредоточенных там сил хватило на то, чтобы атаковать первую линию обороны и выбить галичан.

  Для пополнения потерь и производства атаки на вторую линию обороны было принято решение начать переправу резерва – пластунов и спешенных улан. Но и противник использовал возникшую паузу для подтягивания к месту прорыва своих резервов.

  Поскольку мы имели в своем распоряжении только одну полуразрушенную артиллерией переправу, а германцы двигались по многочисленным дорогам, противнику удалось быстрее сосредоточить необходимые для производства контратаки силы. Еще до окончания переправы Луцкого отряда на западный берег Стыри германцы произвели контратаку, которая была отбита с потерями для противника.

  Но и наши потери были велики – к этому моменту в строю оставалась только треть людей из состава 1-го и 2-го отделений. Также мы лишились и артиллерийской поддержки – запас снарядов поддерживающих нас батарей был расстрелян, а пополнение его затрудняли раскисшие от прошедших дождей дороги.

  Атака наша на вторую линию обороны австро-германцев вышла слабой. Начальник отряда – капитан Таранец лично повел людей в атаку, но пал тяжело раненным, сраженный германской пулей. В этой же атаки приняли терновый венец за Государя и Отечество остатки камчатцев, минцев, изюмцев и днепровцев. Станковый пулемет галичан косил наши цепи и , оценив обстановку, я был вынужден скомандовать отход. Пускай нам не удалось взять вторую траншею, зато удержим переправу, а к утру подойдут деникинские стрелки, тогда уж и возьмем супостата. После того, как наши люди отошли к укреплениям бывшей первой линии австро-германцев, я поднялся и жестами вызвал бородатого германского унтера – нужно было вынести с поля боя наших раненных товарищей. Не будучи чуждым христианскому милосердию, германец согласился и велел своим людям не стрелять. Так нам удалось спасти часть раненных, в т.ч. и нашего отважного начальника отряда. Этим и завершился бой 5 июня 2010 года на реке Стырь.

  1. Воскресенье 6 июня 2010 года

  Ночью противник снялся с позиций и отошел к западу от Луцка. Следующим рубежом обороны, который нам предстояло взять был земляной форт, построенный нами еще на рубеже веков юго-западнее города. Укрепившийся там противник мешал нашему продвижению как в западном – к Владимир-Волынскому, так и в юго-западном – ко Львову направлениям.

  За ночь наш отряд почти восстановил силы и был готов продолжать бой. К сожалению, днепровцев пришлось вывести из состава отряда и отправить в Проскуров – слишком велики были их потери. Жаль было расставаться с этими славными ребятами, с которыми мы впервые встретились еще весной 1915 года на Карпатах во время наших последних апрельских, перед Великим Отступлением, боев. Ну да ничего – еще встретимся и сообща надаем австро-германцам! Как показали дальнешие события и для противника бой в субботу даром не минулся – из состава их пехотной группы выбыла основная часть галицийских легионеров. Итак, нам предстояло брать Форт литера «В», или же «Укрепление №3» , расположен южнее села Омелянык (на господствующей высоте между селами Омелянык и Городище).

  Распределив остаток патронов, наша взводная колонна вытянулась по пыльной дороге, пролегающей среди полей зеленеющей пшеницы. Пять поредевших пехотных отделений, экипаж воздухоплавательного отряда да расчет ручного пулемета «Льюис». Впереди – разведка. Я имел в своем распоряжении фотографии форта, снятые с воздуха, но что конкретно приготовит нам противник – не знал. План боя родился на ходу после того, как разведка частично вскрыла систему обороны противника. Как видно на фотографии выше, укрепления форта на участке слева от дороги разрушены. Против же нашего правого фланга ( собственно, картина на фото ) вал довольно высок, а впереди форта – густой кустарник. Вот в этом кустарнике противник и устроил засаду – видимо рассчитывая, что мы развернемся вправо и влево от дороги да и подставим свой фланг под губительный огонь. Признаться, первоначально я так и предполагал действовать, прикрывшись с фланга отделением камцев. Но по по получению донесения разведки план был изменен. Предполагалось сперва атаковать засаду силами двух первых отделений, а затем собрать все силы взвода справа от дороги и под прикрытием «Льюиса» захватить вал. Собрав отделенных командиров на короткий военный совет довел до них это решение и не встретив возражений, приказал действовать.

  Первые два отделения пошли вперед под общей командой прапорщика 11 г.И.п. Колесника, а мы с тремя отделениями и пулеметом развернули цепь позади них. Дойдя до рва, первые два отделения начали перестрелку с противником на вершине вала, совершенно не уделяя внимания, засевшим в кустарнике австрийцам – только гусар Телешов доложил мне, когда я подоспел с остальными силами, что там есть противник. Но ведь я и так это знал! Пришлось направлять в кустарник пластунов Клевцова и только после того, как они очистили кустарник, передовые цепи спустились в ров и приготовились к атаке вала. Тут и наш капитан подоспел с «Льюисом» — отличный пулемет, только тяжел как смертный грех, почти пуд весит. Часть австрийцев укрепилась на выступе вала, который фланкировал наш правй фланг – отправил туда улан, который обошли супостата и, таким образом, все было готово наконец к атаке вала. Ударил «Льюис», камцы, изюмцы, минцы и камчатцы дали пару залпов и дружно бросились на вал. Германец не выдержал и откатился в глубину форта. Дальше пошла потеха – внутри форт изрыт стрельбыщем и капонирами, мы пытались охватить германцев, а германцы и австрияки – пытались выйти нам в тыл. Пошли в ход ручные гранаты, «Льюис» наш был подавлен обошедшими его австрийцами, патроны у нас были на исходе, а германцы и австрияки, выскочив частью из форта, теперь уже захватили вал с внешней стороны. Тут и наши резервы подоспели – вышел у нас классический «слоеный пирог». Я решил не атаковать вновь утраченный нами внешний вал и велел закрепиться внутри форта. Так завершился бой в воскресенье 6 июня 2010 года.

  1. Мы не прощаемся

  Вместе с нашими тактическими маневрами завершился и наш фестиваль. Благодарю всех коллег, посвятивших свое время и силы участию в нем. Бережное отношение к истории, увлеченность темой Первой Мировой Войны, готовность прийти на помощь товарищам, уважение к коллегам реконструирующим «противника», корректное поведение во время показательного боя и тактических маневров – вот те черты, которые характеризуют подавляющие количество людей, принявших участие в нашем фестивале. Надеемся и впредь видеть всех на наших мероприятиях, посвященных реконструкции событий Великой войны. До новых встреч, уважаемые коллеги!

  Взгляд на фестиваль с противоположной стороны поля боя — отчет от 45 IR ( 45 восточно-прусский полк )

  Обсуждение мероприятия на нашем форуме

  Фоторепортаж с мероприятия

  Фоторепортаж №2

  Фоторепортаж №3

  фоторепортаж №4

  Фоторепортаж Владимира Босака

  Волинский информационный портал

  Газета «Ведомости»

  Отчет воздухоплавателей

  Фоторепортаж Макса Володарского  

  Комментарии к посту

  Нет комментариев

  Оставить комментарий


  Имя *

  Почта *

  Сайт

  Коментарии